One trip, one magic, one mission…Three words witch are describing one unforgettable emotion. They say that traveling broadens your horizons and for me this horizon was new reality-Israel.

I would like to thank for the given opportunity to my High School Ivan Vazov and more concretely to my teacher Илко Василев for participating in the essay contest on the topic Saving Bulgarian Jews. In addition,I want to thank for this indescribable adventure especially to Yaakov Djerassii who transformed my dreams into reality, Anastasia Zapryanova the youngest organizational adviser and Maya Maksimova for being part of this trip as parent and positive mentor.

Thanks to one person Галя Кисьова I am now who I am, thanks mommy for being there for me!
I really hope that the movie that I have made will bring you the same emotion as we received. Enjoy the watching!

Едно пътешествие, една магия, една мисия… Три думи, които описват една незабравима емоция. Казват, че пътуването разширява хоризонтите и за мен този хоризонт беше нова релност- Израел.

Искам да благодаря за дадената ми възможност на моето училище ЕГ “Иван Вазов” и по-конкретно на моя учител Илко Василв да участвам в конкурса за спасяването на българските евреи. В допълнение, искам да поднеса моите благодарности на Яков Джерасси, който превърна една мечта в реалност, на Анастасия Запрянова- най-младият организатор и на Мая Максимова за това, че беше част от това изживяване като наш позитивен ментор.

Но искам да насоча най-вече моите благодарности към един човек- това е моята майка- Галя Кисьова! Благодаря ти, че винаги си до мен да ме подкрепяш, зад мен да ме придържаш и пред мен да ме водиш!

Надявам се това видео да ви донесе същите емоции, които получихме и ние!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=OunRvf1bTAc&fbclid=IwAR2hsHA_5aFWJUBRCJxi_rL3YXjog4BLChAh8pPtQJkGgy-EhYE1YTt-P2c