Изтегляне на книгата като PDF

Националната програма за написване на есе, организирана от “Международна фондация България 2002” и нейния председател Яков Джераси, по книгата на проф. Михаел Бар-Зоар “Извън хватката на Хитлер”, е създадена за гимназиални ученици от 11 и 12 клас на територията на Република България. Есе програмата тече в продължение на вече 19 години, за да бъде стартирана отново и тази година.

Съгласно регламента на конкурса всички участници имат възможност да избират между шест теми като всеки един от тях трябва да включи в творбата си отговор на въпрос, зададен от автора на книгата. Определените теми за написване на есе чрез собствени разсъждения са:

  1. Отношения на Светия Синод в България с българското еврейско общество в сравнение със съседните страни – Гърция, Румъния и Югославия.
  2. Роля на Цар Борис III за спасяването на българските евреи. Защо според вас се говори толкова малко за неговото участие?
  3. Сравнение на политиката на Дания и България по време на Втората Световна Война във връзка със спасяването на евреите. Тук е необходимо да се използват и странични материали.
  4. Кой носи отговорност за трагичната съдба на евреите в Тракия и Македония. (Моля в есетата да бъде споменато гражданството на жертвите в Тракия и Македония; да се вземе предвид, че през този период тези територии на са били придобити от България; да се посочат личностите, които са взимали решения за тези области). Тази тема винаги е била чувствителна за България.
  5. Какъв е урокът за бъдещите поколения?
  6. Личен въпрос от автора на книгата, отговор , на който всеки ученик трябва да включи в есето си. Кой по ваше мнение има най-голям принос за спасяването на българските евреи?

Всички есета се изисква да бъдат написани на български език, а от всеки един ученик се очаква да владее добре английски език.

Есетата следва да бъдат отделно събрани от всяка гимназия, излъчваща участници и изпратени от администрацията на училищата на имейл адрес: zionistfederationofbulgaria@gmail.com до 12 февруари 2020 г.

На сайта на “Международна фондация България 2002” следва да откриете и електронен формат на книгата на проф. Михаел Бар-Зоар, до която да имате достъп по време на изготвянето на Вашето есе.

За повече информация:
Тел.: +359 898 815 880
zionistfederationofbulgaria@gmail.com
yaakov.djerassi@gmail.com