Hope you can be our guest

Hope you can be our guest

INVITATION candid meeting with Professor Michael Bar-Zohar Ernestina Shinova, special guest Kristina Ilieva, Chairperson, Bulgaria Center of Tolerance Bulgaria Day at the EU The impact of the totalitarian regime on the truth as we know it today. Bulgaria’s Jews...
Проект № BGCULTURE-2.001-0035-C01

Проект № BGCULTURE-2.001-0035-C01

“ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА ЧРЕЗ СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ 2002, НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ И ЕЛВЕКС ЛАРС ВИТБЪРГ ЕКСПИРЪНС (НОРВЕГИЯ)“, Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ...